Veiligheid: Dossier opbouw bij incidenten

 • 10 oktober 2018

Veiligheid: Incidenten Management | Registratie en Afhandeling

EXB software voor de dienstverleningVoorkomen is beter dan genezen … ondanks alle inspanningen zijn klachten, bijna fouten en incidenten niet volledig te voorkomen en moeten bedrijven er slagvaardig mee om kunnen gaan.

Wat is er nodig om Incident Management goed in te vullen en zo volledig profijt te trekken uit wat eruit te leren valt?

Kort samengevat:
Een eenvoudig en gebruiksvriendelijk systeem om systematisch en 
centraal klachten en incidenten vast te leggen met de mogelijkheid de meldingen op te volgen, de lessen eruit te trekken en verbeteringen in te voeren.

Vaak mist een duidelijk inzicht en overzicht doordat incidenten niet centraal en systematisch worden vastgelegd. Wanneer het niet eenvoudig en gebruiksvriendelijk wordt gemaakt om incidenten te melden krijgen bedrijven veelal te maken met onvoldoende meldingsbereidheid.

Hoe zou incidentafhandeling globaal moeten zijn?

Er zijn een aantal fasen te onderkennen:

Mobiele app

 • Melden van een incident, klacht of bijna incident en de vastlegging
 • Korte termijn afhandeling en acties
 • Structureel analyse
  De oorzaken achterhalen en bepalen wat moet er moet gebeuren qua kennis, vaardigheden en gedag om herhaling te voorkomen.
 • Verbeteringen initiëren, vormgeven en verankeren in de organisatie

Wat kan EXB 360° betekenen voor een goede dossier opbouw?

 • Een eenvoudige incident meldingsapp (Zowel op de pc als mobiel) om de meldingsbereidheid te vergroten en gegevens te verzamelen. Gestructureerd en met de mogelijk foto’s direct vast te leggen.
 • Een optie om samenwerking vanuit verschillende disciplines in de organisatie te ondersteunen door een solide workflow management systeem. De opvolging en de resultaten zijn een gemeenschappelijk doel waaraan ieder vanuit zijn rol een bijdrage moet kunnen leveren.
 • Een geïntegreerd systeem met dashboards en rapportages om de beoordeling van alle informatie te vergemakkelijken en het management goed te informeren.
 • Een systeem om verbetermanagement te ondersteunen zodat er samen gewerkt kan worden aan het invoeren en verankeren van de kennis en procedures.

Meer weten over incident management?

Lees meer