BrainCare is onderdeel van BrainCap Software & Services

Managed Services

Braincare

Meer informatie via: www.braincare.nl

Leverancier van Managed Services en Cloud oplossingen

BrainCare richt zich op bedrijven met tussen de 10 en 250 kantoorwerkplekken, waarbij de diversiteit m.b.t. de inrichting per werkplek op ICT gebied beperkt is en waarbij standaardisatie in veel gevallen mogelijk is. Deze bedrijven kenmerken zich doordat ze afhankelijk zijn van ICT en een hoge beschikbaarheid hiervan noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Internet en overige communicatie is belangrijk voor ze. Een budget en meerjarenplan op het gebied van automatisering is aanwezig of bespreekbaar.

Het totaalpakket aan producten en diensten die BrainCare biedt is onder te verdelen in de volgende drie peilers: Managed Services, Cloud Oplossingen en Mobiliteit & Communicatie. Hierbinnen worden de diverse producten en diensten beschreven. BrainCare profileert zich als MSP (Managed Service Provider).