Voedingsindustrie

Food Industrie

EXB QHSE Management voor de voedingsindustrie


Beheer van risico’s en incidenten

De focus in de voeding- en drankenindustrie moet continue op veiligheid, voedselveiligheid en procesbeheersing zijn. EXB kan u behulpzaam zijn met een sluitende integrale aanpak van veiligheid, risicobeheer, incidentbeheer en verbetermanagement. Risico’s moeten worden onderkend en in beeld gebracht, maatregelen moeten worden ingevoerd zijn om risico’s te verkleinen of indien mogelijk uit te sluiten. Registratie van gevaarlijke situaties, ongevallen, bijna ongevallen en productiefouten vormt de basis voor analyses en verbeter maatregelen. Door inspectierondes te plannen en uit te voeren en vervolgens de bevindingen te rapporteren weet u hoe het bedrijf ervoor staat. Het totale spectrum van processen, risico beheersing, incident management en controles kan in EXB worden vastgelegd.

QHSE borgen

Om te komen tot een goede QHSE situatie moeten vele maatregelen worden genomen en de juiste procedures worden ingevoerd en zeker gesteld. Het QHSE Management biedt de mogelijkheid maatregelen vast te leggen en te controleren en bedrijfsprocedures in te voeren en te linken aan de juiste functies, plaatsen en situaties. Hiermee kunt u tevens uw compliance met de regelgeving aantonen. De mobiele app kan de juiste procedures en voorschriften aanbieden op het moment dat iemand een bepaald gebied binnentreed of zich aanmeld aan een installatie. Ook voor het doen van audits of bij meldingen van incidenten is de mobiele app van onschatbare waarde.

Regelgeving

Nu, meer dan ooit, zijn belanghebbenden in de food en beverage-keten verplicht zich in te zetten voor voedselveiligheid en voedselkwaliteit en voor veilige werkomstandigheden. In de afgelopen jaren hebben regelgevende instanties, zoals de FDA in de Verenigde Staten en de Europese Unie, initiatieven genomen eisen verder aan te scherpen. Productieproces moeten veiliger en de kwaliteit van het product en het proces moet verder verbeteren. De toonaangevende normen voor het aantonen van veiligheid en kwaliteit in de voedselketen zijn o.a. HACCP, ISO 22000, BRC, IFS en SQF.

Dashboards en Rapporten

Functie afhankelijke dashboards, controle diagrammen en score kaarten geven inzicht in de historie en de trends van Incidenten en brengen hoog-risico-gebieden in beeld. De  overzichten beiden met drilldown opties een eenvoudige mogelijkheid om meer gedetailleerde of gefilterde gegevens te beoordelen. Meten is weten en een doelgerichte aanpak wordt zo mogelijk.

Meer weten over de diverse onderdelen van EXB QHSE Management? Bekijk onderstaande pagina’s eens of neemt contact op:

 ⊗  Preventieve maatregelen
 ⊗  Incidenten en waarnemingen
 ⊗  Dashboards en rapportage
 ⊗  De mobiele App
 ⊗  Totale EXB 360° suite